1

 

Momentálne sa naša stránka rekonštruuje. Za pochopenie ďakujeme...

Košická energetická spoločnosť, a.s.

 

Povinné zverejňované dokumenty:

-        Cenove rozhodnutie - elektrina 2017.pdf

-        Cenove rozhodnutie - teplo 2019.pdf

-        Vyhodnotenie štandardov kvality 2019.pdf

-        Celková účinnosť kombinovanej výroby za rok 2019.pdf